Stola Per Lulishte

KALI MADHE

Shenim: Materiali i kembeve te stolit  Giz ose Alumin sipas kerkeses .
Lyerja behet me boje  pluhur elektrostatike.
Stoli ka 9  ristela 7×2.5cm derrase bredhe suedez.
E lyera me boje dhe llake resiztente ndaje agjenteve atmosferike .

STAMBOLLI

Shenim: Materiali i  kembeve te stolit  Giz ose Alumin sipas kerkeses .
Lyerja behet me boje  pluhur elektrostatike.
Stoli ka 13  ristela 4.5×2.5cm derrase bredhe suedez
E lyera me boje dhe llake resiztente ndaje agjenteve atmosferike .

BOSTON

Shenim: Materiali i  kembeve te stolit  Giz ose Alumin sipas kerkeses .
Lyerja behet me boje  pluhur elektrostatike.
Stoli ka 10  ristela 7×2.5cm derrase bredhe suedez
E lyera me boje dhe llake resiztente ndaje agjenteve atmosferike .

KRISTAL

Shenim: Materiali i kembeve te stolit  Giz ose Alumin sipas kerkeses .
Lyerja behet me boje  pluhur elektrostatike.
Stoli ka 7  ristela 7×2.5cm derrase bredhe suedez
E lyera me boje dhe llake resiztente ndaje agjenteve atmosferike .

KALI VOGEL

Shenim: Materiali i kembeve te stolit  Giz ose Alumin sipas kerkeses .
Lyerja behet me boje  pluhur elektrostatike.
Stoli ka 8  ristela 7×2.5cm derrase bredhe suedez
E lyera me boje dhe llake resiztente ndaje agjenteve atmosferike .

STOL PARKU

Shenim: Materiali i kembeve te stolit  Giz ose Alumin sipas kerkeses .
Lyerja behet me boje  pluhur elektrostatike.
Stoli ka 8  ristela 4.5×2.5cm derrase bredhe suedez
E lyera me boje dhe llake resiztente ndaje agjenteve atmosferike .