NORMATIVAT EN124

SHOQERIA JONE PRODHON KAPAK SIPAS KERKESES SE KLIENTIT ME PERMASA , LOGON DHE PESHEMBAJTIEN  E KERKUAR .

DISPONOJM EDHE KAPAK  TE TJERE QE NUK JANE NE KETE BROSHUR

NORMATIVAT EN124

GRUPI 1 A15 - kapake që mund të përballojnë ngarkesën e provës 15 kN. Për përdorim në zonat ku vetëm këmbësorët kanë akses. A15
GRUPI 2 B125 - kapake që mund të përballojnë ngarkesën e provës 125kN. Për përdorim në parqet dhe në zonat e këmbësorëve ku ka të ngjarë
të ketë qasje vetëm në automjete të rastit.
B125
GRUPI 3 C250 - kapake të aftë për të përballuar një ngarkesë provë 250kN. Për përdorim në parqet e makinave, zonat industriale dhe
zonat me lëvizje të ngadaltë lëvizëse edhe në vendndodhjet e autostradës deri në 500 mm nga rruga dhe deri në 200 mm në prag,
duke përjashtuar autostradat
C250
GRUPI 4 D400 - kapake që mund të përballojnë ngarkesën e provës 400 kN. Për përdorim në zonat ku kanë akses makina dhe kamionë,
duke përfshirë autostradat dhe zonat e këmbësorëve.
D400
GRUPI 5 E600 - kapake që mund të përballojnë ngarkesën e provës prej 600kN. Për përdorim në zonat ku vendosen ngarkesa me Makineri te renda ,
siç janë zonat e ngarkimit, doket ose trotuaret e avionit
E600
GRUPI 6 F900- Kapake te afte per te perballuar një ngarkesë 900KN. Per perdorim ne zonat ku vendosen sidomos
ngarkesa me Makineri te renda dhe tortuaret e avioneve
F900