Kontakt

CUPRO SH.P.K

Shoqeria Cu-pro sh.p.k i ka fillimet e saj në vitin 2005. Cu-pro sh.p.k operon në fushën e fonderisë. Prodhimet tona jane te bronzit, tunxhit, aluminit. Formimi që ne bëjmë është, formim me vazhdim, formim me centrifug dhe formim me rërë.

Patos,Fier Albnia

Rr.”Alush Noga”, Transport Patos,Fier.

+355 (0) 692067888

+355 (0) 697088000

info@cupro.al

g.mykaj@cupro.al

E Hen – E Shtu: 8:00 – 18:00